Godkjenninger

Klikk her for å se godkjennings beviset

Foretaket er godkjent innenfor følgende 2 godkjenningsområder: vedtaksbrev_004.pdfMurarbeid tiltaksklasse: 2
Våtrom (i boliger) Tiltaksklasse: 1